Pavičić Luka i stari Osmanbeg

kazivao u pero Jozo Rajić

 (See the English translation)

Podranio Silan Osman stari     1
na Osiku, gradu bijelome,     2
u vrh kule, a demer pendžere.     3
Dedo sjedi u vrhu pendžere,     4
a on gleda polju u širine.     5
Kad udari iza brda sunce,     6
kad opazi poljem konjanika,     7
vas u srmi, vas u čistu zlatu,     8
na gavranu od duga mejdana.     9
Gledao ga Silan Osman stari,     10
a kad momak gradu dolazio,     11
kad zagazi u tjesne sokake,     12
on poteže knjigu šarovitu,     13
a sve iđe a u knjigu gleda.     14
Sve ga gleda Silan Osmanbeže,     15
pravo kuli Silna Osmanbega     16
goni svoga debela gavrana.     17
Kad to viđe Silan Osmanbeže,     18
da će momak u havliju svrnut,     19
on dozivlje svog Mehmeda sina;     20
„Leti, sine, na havlinska vrata,     21
pa dočekaj konja i junaka.     22
Konja vodi u tople podrume,     23
momka vodi na bijelu kulu;     24
on je nevješt, očinjeg mi vida,     25
jer po knjizi moju kulu traži.‟     26
U mlađega pogovora nema;     27
on dočeka momka i gavrana.     28
Tad mu momak dobro jutro viknu.     29
Odma' momak za dedinu pita.     30
A veli mu dijete Mehmede:     31
„Na kuli je stari Osmanbeže.‟     32
Kad na kulu u hodaju pade,     33
i tu momak dobro jutro viknu,     34
a poteže knjigu šarovitu;     35
kapu guli, pod pazuhu turi.     36
Knjigu daje Silnu Osmanbegu.     37
Pa da vidiš Silna Osmanbega:     38
knjigu gleda, sjede suze ljevat.     39
Onda reče Beg Osmanbeg stari:     40
„Moj posinak, Pavičiću Luka,     41
sjedi, sine, da s' razgovaramo.     42
Đe s' ostale dvije šćeri moje,     43
dvije šćeri, dvije kukavice?‟     44
„Ostale su u zemlji Njemačkoj     45
u đidije Krajser [sic] generala.     46
Ja se s curam jesam pobratio.     47
Ja dvorio kralja Vukašina.     48
Rek'o meni Jelu pokloniti,     49
pak mi neda Jele plemenite;     50
pa se jesam s Jele odmetnuo.     51
Pa ću dvije zemlje zavaditi     52
—jednu Tursku, a drugu Kaursku.     53
Već poočime, Silan pobratime,     54
ti pokupi u Osiku vojsku,     55
silne vojske štogod više moreš,     56
po tefteru stotinu hiljada.     57
Ja ću tebi kalauzit pute.     58
Evo ovud' okrenuti vojsku,     59
ev' ovdolen na Kitu planinu,     60
a ondolen na Jastreb planinu.     61
U njoj bio Jastreb harambaša,     62
po tome se baš i Jastreb zove.     63
Pa ondolen Omaknutoj Jeli.     64
A ondolen okrenuti vojsku     65
eto tamo doli niza stranu,     66
niz glavice, niz Arapovice,     67
do mramora Matan generala.     68
A ondolen strmo niza stranu     69
do ćuprije ćorave Marije.     70
Na njoj sjedi ćoravi Vasilju,     71
te ti Vasilj baš ćupriju čuva.     72
Ni tu nije lasno prolaziti;     73
ima vojske sedam kumpanija.     74
A ondolen strmo niza stranu     75
do bijele Riđičeve kule.     76
Onđe sjedi Riđiću serdare.     77
Kule čuva osam kumpanija.     78
Kršna na njoj raste Bodulica;     79
tko ugrabi sestru Riđičinu     80
može reći da se j' oženio.     81
A ondolen strmo niza stranu,     82
a do kule Krajser generala.     83
Na njoj rastu dvi Turkinje mlade;     84
to su šćeri Silna Osmanbega.     85
Tko ugrabi dvi Turkinje mlade     86
može reći da imade ljubu.     87
A ondolen strmo niza stranu,     88
eto, brate, starom manastiru.     89
Deset čuva njega kumpanija.     90
Dosta ima na tavanu blaga.     91
Tko ugrabi Svetog Rista ruku,     92
more š njome otići na Ćabu     93
i na kući dobro ostanuti.     94
A ondolen strmo niza stranu     95
do bijele Vukovića kule.     96
Skoro umro Vukašine stari,     97
a devet mu ostalo sinova.     98
Pa su braća dijelili blago;     99
svakog došla po hodaja blaga.     100
U njima je Jela plemenita.     101
Ja se jesam s Jele odmetnuo,     102
pa ću dvije zemlje zavaditi.     103
Kule čuva dvan'es' kumpanija.‟     104
Pa da vidiš Silna Osmanbega:     105
Sjede silnu uzdizati vojsku.     106
Po tefteru stotinu hiljada     107
on sastavi ubojite vojske.     108
Od Osika grada bijeloga     109
onda silnu uzdignuo vojsku,     110
a pred njima Pavičiću Luka.     111
On udari na Kitu planinu,     112
pa ondolen na Jastreb planinu;     113
pa ondolen Omaknutoj Jeli;     114
a ondolen strmo niza stranu,     115
niz glavice niz Arapovice     116
do mramora Mate generala;     117
a ondolen mostu i ćupriji.     118
Kad bijahu mostu i ćupriji,     119
a kad nema ćoravog Vasilja,     120
već otiš'o starom manastiru.     121
P'ro ćuprije prelazila vojska;     122
eto Luke Riđičevoj kuli,     123
kada doma ne ima serdara;     124
i on poš'o crkvi manastiru.     125
I ondolen strmo niza stranu,     126
a do kule Krajser generala.     127
Doma nema Krajser generala,     128
ni njegovih devet kumpanija;     129
on otiš'o crkvi manastiru.     130
A ondolen starom manastiru.     131
Porobiše crkvu manastira     132
i digoše gotovinu blaga.     133
Koga li će mili Bog pomoći     134
da ugrabi Svetog Rista ruku?     135
Ugrabi je Pavičiću Luka.     136
A ondolen udariše Turci     137
baš bijeloj Vukovića kuli.     138
Devet braće devet Vukovića,     139
sve ih devet tad doma bijaše,     140
i njihovih dvan'es' kumpanija;     141
pristignuo Krajser generale.     142
A na juriš udariše Turci;     143
na spravno ih Vlasi dočekaše,     144
na živu ih vatru dočekaše.     145
Mrtvih pade trista barjektara,     146
a malo ih Vlasi oturiše.     147
Opet Turci juriš učiniše,     148
opeta ih Vlasi dočekaše     149
crnim prahom i brzim olovom;     150
opet trista mrtvih pade Turak'     151
—trista Turak', trista barjektara.     152
A da vidiš Pavičića Luke,     153
na njemu je Svetog Rista ruka;     154
ne može ga sjeći svjetla ćorda,     155
a ne bije puška pod olovom.     156
U havliju naćera gavrana.     157
Šta rekoše janjičari Turci?     158
Jedni vele, „Izdade nas Luka;‟     159
drugi vele, „Odmetnu se Luka;‟     160
treći kažu, „Poginuo Luka.‟     161
On pripade Vukovića kuli.     162
On posječe devet Vukovića;     163
on ugrabi plemenitu Jelu.     164
Svuče Jelu, brate, na havliju,     165
pa je sebi na gavrana baci.     166
Porobiše Vukovića kulu.     167
Odma' Luka okrenuo vojsku     168
tankoj kuli Krajser generala,     169
a kad stig'o Krajser generale     170
i njegovih devet kumpanija.     171
A na kulu udariše Turci.     172
Izvadiše dvi Turkinje mlade;     173
dobar jesu prilog ostavili.     174
A ondolen povrvlješe Turci     175
tankoj kuli Riđice serdara,     176
a kad stig'o Riđica serdare     177
sa svojijeh osam kumpanija.     178
Tu rekoše, prodriješe Turci;     179
i tu jesu prilog ostavili.     180
Eto Turak mostu i ćupriji,     181
a kad doš'o ćoravi Vasilju     182
i njegovih sedam kumpanija.     183
Vasilj čuva mosta i ćuprije.     184
Naprijed goni Pavičiću Luka.     185
Luka prođe, proćera gavrana;     186
tad provuče Jelu plemenitu.     187
A ondolen uz dugu planinu,     188
uz glavice, uz Arapovice,     189
kraj mramora Matan generala;     190
pa ondolen Jeli na vrhove;     191
a ondolen pr'o Jastreb planine;     192
a ondolen pr'o Kite planine;     193
pr'o planine zdravo pregazili.     194
Kud god išli, do Osika sišli.     195
Tad padoše do Osika Turci,     196
a pred njima Pavičiću Luka.     197
Do Osika grada bijeloga     198
nejma vojske već četr'es' hiljad.     199

*

Go to Index of Texts from the Bosanska Krajina

Return to Index of S.-C. Epic Texts

Return to MPC Documents