Kino

Ej, kad svati na Rašku dođoše,     ki1
Avaj! Sava Šeremeta pita:     ki2
„E, moj zete Šeremetoviću,     ki3
ko su svati, od koje krajine?     ki4
Ovakije' u sedam godina     ki5
nijesu dolazili amo     ki6
za hankiju Šestokrilovića.‟     ki7
A Šeremet Savi besedaše,     ki8
„Ono su ti dva vezira carska     ki9
-- jedan, Sava, od šeher Budima,     ki10
a drugi je paša od Travnika --     ki11
na oba konja al-Otmana.‟     ki12
A kad Sava čuo Šeremeta,     ki13
ondar Sava riječ besedijo:     ki14
„Avaj mene do Boga miloga!     ki15
Da sam znao đe su svati carski,     ki16
u njih paše i kraješnici,     ki17
ne bih poš'o ni vodijo amo,     ki18
ne bih...     ki19

* * *

Return to UE Index

Return to MPC Documents